Regulamentul complet al concursului pentru consumatori

Scopul acestui document este de a prezenta, în cea mai clară și mai completă formă, regulamentul concursului organizat pe rețelele sociale ale companiei Happy Led Tech SRL (mai departe doar „concurs“). Acest regulament completează informațiile despre regulile concursului („informații despre concurs“), afișate de organizator pe rețeaua socială unde este organizat concursul (mai departe doar „rețeaua socială“). Organizatorul concursului este: Happy Led Tech SRL, cu sediul la adresa  str. Aleea Tomești nr.3, Sector 4, București, Nr. Reg. Com.: J40/11047/10.06.2022, CUI 46280570 (mai departe doar „organizator“).

I. Data și locul concursului

1. Concursul va avea loc în contul organizatorului de pe rețelele sociale, în momentul și pe teritoriul specificat în informațiile despre concurs prezentate pe rețelele sociale.

II. Participanții la concurs

1. La concurs pot participa numai persoane fizice cu vârsta peste 18 ani și adresa de corespondență pe teritoriul României, îndeplinind eventual și alte condiții specificate în informațiile despre concurs afișate pe rețelele sociale (mai departe doar „participant“, „participant la concurs“ sau „concurent“).
2. Toate persoanele angajate sau aflate într-un raport similar cu organizatorul sunt excluse din concurs.
3. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs sau care acționează contrar regulilor concursului nu vor fi incluse în acesta.

III. Condițiile de câștigare

1. Condițiile de câștigare și regulile de determinare a ordinii câștigătorilor sunt oferite în informațiile despre concurs disponibile pe rețelele sociale.
2. Informațiile despre concurs specifică, de asemenea, câștigurile. Predarea premiilor către câștigători are loc prin intermediul unei terțe părți, care furnizează servicii de livrare, cu excepția cazului în care în informațiile despre concurs se specifică altfel.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Prin participarea la acest concurs, concurentul ia notă de prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate în scopul derulării (adică al administrării, al organizării și al extragerii câștigătorului) acestei competiții, de anunțarea publică a câștigătorului (mai ales pe site-urile și pe rețelele sociale ale organizatorului) și de contactarea câștigătorului, în interesul legitim al organizatorului pentru derularea reușită a concursului. Detaliile privind contactarea participantului vor fi prelucrate și, dacă este necesar, vor fi furnizate date suplimentare, în scopul desfășurării concursului.
2. Participantul admite că furnizează datele sale personale în mod voluntar și că are dreptul de a accesa datele sale personale, de a le corecta, de a bloca datele cu caracter personal incorecte și de a se opune procesării acestora. Dacă există vreo îndoială cu privire la respectarea regulamentului de către organizator, participantul poate contacta Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal.

V. Dispoziții finale

1. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui premiile declarate cu premii de același tip și de valoare corespunzătoare, precum și de a schimba condițiile acordării premiilor, dacă, în mod obiectiv, acestea nu pot fi câștigate în conformitate cu aceste reguli.
2. În cazul în care organizatorul are o suspiciune legitimă privind un comportament fraudulos din partea câștigătorului sau al persoanei care a ajutat câștigătorul să câștige premiul, atunci premiul nu va fi acordat.
3. Prin participarea sa la concurs, concurentul își exprimă acordul privind regulile și condițiile concursului.
4. Organizatorul își rezervă dreptul de a hotărî definitiv, în toate aspectele legate de acest concurs, inclusiv anularea concursului sau modificarea în orice moment a regulamentului desfășurării acestuia. În cazul reclamațiilor privind desfășurarea concursului, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@happylight.ro.
5. Regulamentul concursului poate fi accesat de concurenți pe pagina Web a organizatorului și în informațiile despre concurs, de pe rețelele sociale.
6. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a exclude, fără justificare, orice concurent care prezintă semne de comportament inechitabil sau fraudulos. Organizatorul poate exclude din concurs concurenții care nu îndeplinesc cerințele, conform regulamentului.
7. Premiile nerevendicate sunt cedate organizatorului, fără despăgubiri.

Back to Top

Caută corpul de iluminat potrivit pentru casa ta